ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА Kimibg.eu
Моля, прочетете внимателно настоящята информация преди да използвате този уеб сайт.
Използвайки сайта Kimibg.eu и заявена поръчка за  услуга  предлагаща се от  фирма КИМИ -София 2000 ЕООД, Вие безусловно приемате настоящите условия за ползване. 
В случай, че не сте съгласни с тези условия, моля НЕ  използвайте този  уеб сайт.
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите общи условия преставляват Договор за предоставяне от КИМИ-София 2000Е ООД на собствения си интернет сайт - за прeдлагане на  |стоки| услуги  и уреждат правата и задълженията на Потребителите на интернет сайта: Kimibg.eu - собственост на КИМИ-София 2000ЕООД.
Страни по настоящия договор са: КИМИ-София 2000ЕООД , седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул.Никола Вапцаров-107 - дружество, регистрирано съгласно Търговския Закон на Република България с ЕИК: 204536937, собственик на интернет страницата (уеб сайта) Kimibg.eu - наричано накратко ТЪРГОВЕЦА от една страна и всеки ПОТРЕБИТЕЛ,  заявил поръчка  за услуга от интернет сайта: Kimibg.eu.
Дружеството се управлява и представлява от неговия Управител Васил Арсенов.
За контакт с дружеството http://kimibg.eu,  Email: kimibg.eu@abv.bg, Mob: 0877676213.
С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  и заявена поръчка  за   услуга или при сключването на писмен Договор, между Администратора и Вас се създава Договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
1.При  поръчка за  услуга  от фирмата Вие давате своето изрично съгласие КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД да съхранява в базата си данни Вашето Име, адрес ,телефон за връзка и да заплатите за извършената услуга
2. Фирмата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на извършване на дадена услуга - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3. КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД гарантира за достоверността на предоставените оферти за услуги.
4. КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) се явява СТРАНА в търговските отношения между крайните Потребители, приели условията за ползване на сайта.
5. Всички искове и претенции, произтичащи от ЗЗП, следва да бъдат уточнени единствено и само между КИМИ.София 2000 ЕООД и крайните Потребители.
Молим Клиентите преди да направят  поръчка за  услуга  да се запознаят    с: УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на  сайта Kimibg.eu.
С използването на услугите от нашия уебсайт Kimibg.eu ще се счита, че Вие сте ЗАПОЗНАТИ  и ПРИЕМАТЕ   нашите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ   и се съгласявате, ние да събираме и обработваме Ваши лични данни,  в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.
II. УСЛОВИЯ, КАСАЕЩИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ФИРМА КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД
 • Можете да ползвате услугите всеки ден от- 9.00 до 19.00 часа.
 • За записване на час тел: 0886128517; 0877676213
 • Предварително трябва да има осигурен достъп до местата за чистене.
 • Услугата НЕ включва местене на обзавеждане, както и местене на предмети и лични вещи от обзавеждането.
Клиента е длъжен:
 • Да се погрижи за прибирането и съхраняването на чупливи и ценни предмети, които могат да затруднят работата на Служителите ни.
ВАЖНО!
III. ОФЕРТИТЕ ЗА |ПРАНЕ НА ДИВАНИ| ВАЖАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО МАШИННО ИЗПИРАНЕ И ПОДСУШАВАНЕ НА ЦЯЛОТО ЛИЦЕ НА ДИВАНА:
 • Местата  за сядане - ЕДНО седящо място се определя с дължина 65 см.;
 • Облегалка;
 • Страници;
 • Подлакътници;
 • Задната страна на дивана.
Когато не е удобно да се изпере задната част на дивана - услугата НЕ се заменя за друга.
 • В случай, че дивана е ъглов - всеки ъгъл се води за ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕДЯЩО МЯСТО.
 • Ако дивана е с подвижни възглавници , офертата важи за цялото лице на дивана, но не и за ВЪТРЕШНАТА част на дивана | при разтягане| както и ЗАДНАТА  страна на възглавниците и ПОД  тях – ако Клиента иска да се изперат се заплаща допълнително от 3 до 5 лв.в зависимост от размера на възглавниците.
ОФЕРТИТЕ ЗА ПРАНЕ НА КИЛИМИ, МОКЕТИ, ПЪТЕКИ, ГУБЕРИ ВАЖАТ ЗА  ЕДНОКРАТНО И ЕДНОСТРАННО ПРАНЕ,
ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
 • За преместване на мебели |оборудване| и почистването зад и под тях по време на работа от нашите лужители и с Клиента |се заплаща допълнително на място!.
 • Обявените цени се отнасят за еднократно ПОЧИСТВАНЕ|ПРАНЕ|.
 • При силна замърсеност, отлагания, наслоявания, моля свържете се с доставчика за предвиждане на повече препарат и време за извършване на услугата
  |за повторно пране се заплаща допълнителна цена на място

 • Престоят за обекти в синя или зелена зона е за сметка на Клиента.
 • При липса на асансьор се плаща такса за качване 1 лев на етаж.
 • Транспортна такса за гр.София и град Банкя - 5.00 лв.
 • За обекти,намиращи се извън района на гр. София, се заплаща транспортна такса в размер на 1,00 лв.|км от Околовръстното до Клиента.
Рекламации се приемат до един календарен ден след извършване на услугата.
IV. ЛИЧНИ ДАННИ
Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни, под номер 431980
1 . ТЪРГОВЕЦА гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при  поръчка на продукт или услуга, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.
При спазване на действащото Законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в Договора.
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с Българското Законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
2. ТЪРГОВЕЦА се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица(освен за целите на обслужване) - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото Законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на Закона.
V. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Тази политика е в сила от 24 май 2018 година и е част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на Уеб сайта: Kimibg.eu.
Целта на този документ е да Ви информира относно обработката, събирането, използването и разкриването на информация, включително личните Ви данни във връзка с достъпа Ви до и използването на нашите услуги.
КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД спазва и се съобразява с приложимите Закони и разпоредби, отнасящи се до защитата и съхраняването на лична информация.
Тази Политика за Поверителност се прилага за предлаганите  услуги, управлявани от КИМИ – СОФИЯ 2000 ЕООД.
Ние се ангажираме да защитаваме личните Ви данни и да предприемаме специални мерки, за да гарантираме поверителността на личната информация, събрана от или за Вас.
Тази Политика за Поверителност обяснява каква информация събираме, как я събираме и защо, как я използваме и с кого я споделяме, как можете да получите достъп до нея и да я актуализирате, какви възможности за избор имате относно това, как събираме, използваме и споделяме информацията Ви, как защитаваме информацията, която съхраняваме относно Вас.
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ПОЛИТИКА!
Ако не сте съгласни с тази Политика за поверителност или с която и да е част от нея, ако не искате да събираме, съхраняваме, използваме или споделяме информацията Ви по начините, описани в тази Политика за Поверителност, Вие НЕ можете да използвате нашите услуги.
Използването на услугите  на сайта за поръчка на услуга  се счита за приемане на версията на тази политика в сила към момента на използването Ви.
Приложимо за тази Политика за Поверителност и всички отношения, произтичащи от нея, са приложимото Българско Законодателство.
I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
От 25 Май 2018година влиза в сила нов Регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на Физическите Лица от всички Държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на Администратор на лични данни KИМИ - СОФИЯ 2000 ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата само необходими за сключване на договор|за тяхното обслужване  и ги пази отговорно и Законосъобразно.
КИМИ - СОФИЯ 2000 ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
II. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Наименование: КИМИ - СОФИЯ 2000 ЕООД,
КИМИ - СОФИЯ 2000 ЕООД е регистриран администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри“ воден от КЗЛД с идентификационен No 431980
ЕИК/БУЛСТАТ: 202096161 Седалище и адрес на управление: гр.Банкя, ул.Никола Вапцаров-107
Адрес за упражняване на дейността: Без стационарен обект |на адрес на Клиента|
Данни за кореспонденция: гр. Банкя, ул.Никола Вапцаров-107
E-mail: kimibg.eu@abv.bg
Телефон.: 0877676213
III. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН
Наименование: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
IV. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
По новия регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация Физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Kimibg.eu НЕ събира и НЕ обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
V. ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Kimibg.eu събира и обработва Вашите лични данни във връзка с Вашето обслужване/ сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
 • Изрично получено съгласие от Вас като Клиент
 • Изпълнение на задълженията на Kimibg.eu по Договор с Вас
 • Спазване на Законово задължение, което се прилага спрямо Kimibg.eu.
 • За целите на легитимния интерес на Kimibg.eu
VI. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
1. Kimibg.eu събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с поръчки за продукти,  използването на нашите услуги и за сключване на Договор с дружеството, за следните цели.
 • Поръчка на желаният от Вас продукт.
 • Извършване на желаната от Вас услуга.
 • Изпълнението на Договора за предоставяне на съответната услуга.
2. Kimibg.eu спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • Ограничение на целите на обработване и свеждане до минимум на събираните данни.
 • Ограничение на съхранението с оглед нуждите за предоставяне на услугата.
 • Поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
3. При обработването и съхранението на личните данни, Kimibg.eu може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните Законови интереси:
Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, и други Държавни и Общински органи.
VII. КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА Kimibg.eu?
Ние събираме и обработваме единственo лични данни, свързани с приемането, обработката  на поръчките за продукти и извърщване на услугите , поръчани  по телефона на сайта 0877676213.
БИСКВИТКИ
Когато посещавате нашия уебсайт Kimibg.eu,  независимо от това дали решите да поръчате някой продукт или  от услугите, които предлагаме, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уебсайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies)
"Бисквитката" е кратка текстова информация, изпратена до браузъра Ви от посетен от Вас уебсайт.
Тя помага на сайта да запомни информация за посещението Ви и настройките Ви. Това може да улесни следващото Ви посещение и да направи сайта по-полезен за Вас.
"Бисквитките" се използват за много цели – да се запомнят предпочитанията и настройките Ви за изглед, шрифт, език на сайта, за водене на статистика на посещенията на дадена страница, сайтът да Ви "запомни", че сте логнати и др.
Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как Потребителите използват уебсайта, напр. Кои части от уебсайта се посещават повече).
Посочените категории бисквитки не събират лични данни.
Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на Потребителя при използването на уебсайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта).
Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.
При първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки (като приемете това изрично или като се съгласите мълчаливо като продължите сърфирането на уебсайта) или да определите тези от тях, които сте съгласни да бъдат използвани.
С изключение на бисквитките, които са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни, всички останали категории бисквитки могат да бъдат спрени през менюто за настройка на бисквитките.
Уебсайтовете често събират информация за начина, по който Потребителите взаимодействат с тях - това може да включва страниците, които хората посещават най-често, дали получават съобщения за грешка от някои от тях, как навигират в сайта и др. На база анализа на тази информация се предприемат действия за подобряване на услугите и работата на сайтовете с цел приятно и безпроблемно ползване от Потребителите. Kimibg.eu може да използва следните видове бисквитки: 
 • Сесийни бисквитки – които се изтриват, когато затворите браузера си. Когато рестартирате браузера и се върнете отново към сайта Kimibg.eu , сайтът ще Ви третира като нов посетител.
 • Постоянни бисквитки – постоянните бисквитки се записват от Вашия браузер, докато не ги изтриете ръчно, или докато браузера не ги изтрие след продължителен период. Тези бисквитки ще Ви разпознаят като завръщащ се посетител. 
Как да контролирате бисквитките?
Всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.
Ние събираме и обработваме единственo лични данни, свързани с приемането, обработката и извърщване на услугите , поръчани  по телефона на сайта 0877676213.
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ  ИЛИ СТРОИТЕЛСТВО - РЕМОНТИ  КАТО НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ НИЕ ИСКАМЕ И СЪБИРАМЕ СЛЕДНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС:
 • Вашето Лично и Фамилно име;
 • Адрес за извършване на услугата; Адрес за доставка на поръчаните продукти.
 • Телефон за връзка.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо или юридическо лице.
Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на Физическо или Юридическо лице, следва да предоставите своя Единен Граждански Номер или данните на Юридическо лице.
Без тази информация може да НЕ сме в състояние да Ви предоставим всички искани услуги.
Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години.
Ако установим, че сме събрали такава информация, ще предприемем стъпки, за да бъде изтрита същата информация възможно най-скоро.
С приемането на общите условия на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Kimibg.eu и Вас се създава Договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR
VIII. ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

За обработката на поръчаните от Вас стоки, Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на куриерски фирми във връзка с доставката на Вашите продукти, Тези доставчици са регистрирани като Администратори, обработващи лични данни и носят отговорност за опазването им. изпълняват задачи от наше име и са договорно обвързани, пазят и използват данните Ви само за целите, за които са споделени и в съответствие с тази Политика за Поверителност.

За целите на предоставяне на предлаганите услуги в пълната им функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предоставя Ваши данни на Служители от фирмата изпълняващи услугите, които са запознати с ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ,  уведомени за процесите свързани с обработване на лични данни - имат подписана ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРАЗГЛАСЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ и спазвайки всички изисквания за Законност са се задължили да не разгласяват лични данни във връзка с изпълнението на трудовото им правоотношение.
IX. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Kimibg.eu полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на заявката за извършване на исканата услуга и съхраняваме данни, докато е необходимо да предоставяме услугите си (изпълнение на Договора. )
 • Администратора съхранява Вашите лични данни до 3 календарни дни след извършване на услугата, изчаква се това технологично времи при евентуална подадена рекламация, след което полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, с изключение на данните подадени за издаването на фактура, чиито срок е 5 години.
 • За предоставяне и подобряваме на услугите Ви за срок от 14 дни ще се съхраняват съобщенията Ви с екипа за поддръжка, заявка, рекламация и всякаква информация в тези съобщения.
X. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
1. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за използване на услугите, няма да бъдем в състояние да Ви предоставим исканите услуги.
2. ПРАВО НА ДОСТЪП
Вие имате право да изискате и получите от Kimibg.eu потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
3. ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ ИЛИ ТАКА НАРЕЧЕНОТО ПРАВО „ДА  БЪДЕШ  ЗАБРАВЕН“
Вие имате правото да поискате от Kimibg.eu изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Kimibg.eu има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС, което се прилага спрямо Kimibg.eu.
За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Kimibg.eu, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Kimibg.eu.
Kimibg.eu не изтрива данните, които има Законово задължение за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
4. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни отKimibg.eu , които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
5. ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Ако Kimibg.eu установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети за защита на личните ви данни.
Kimibg.eu не е длъжен да Ви уведомява, ако:
Е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността на личните Ви данни.
XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото Законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg .
АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В КИМИ - СОФИЯ 2000 ЕООД , МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
На имейл адрес: kimibg.eu@abv.bg
Тел. 0877676213
Длъжностното лице за защита на данните
   
XII. СПОРОВЕ
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не бъде постигнато СЪГЛАСИЕ, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Компетентния СЪД по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно Българското Законодателство.
Настоящите Общи Условия са приети  и изготвени от КИМИ - София2000” ЕООД  с ЕИК 204536937, със седалище и адрес на управление: гр. София 1320 Банкя,  ул. Никола Вапцаров -107 на 24 май 2018 г. и влизат в сила от момента на приемането им.